Đóng

Kiến trúc đô thị

Khai mạc hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN

Ngày 30/8/2021, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh (ASCN) ASEAN lần thứ 4 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của các đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới. Về phía Việt Nam, Bộ Xây dựng là đại diện Quốc gia và đại diện đô thị là 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh cùng sự tham gia của các đại Bộ ban ngành liên quan. Đại diện quốc gia Chủ tịch Mạng lưới ASCN năm 2021 là Brunei Darussalam chủ trì hội nghị.


Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) chính thức được thành lập tháng 4/2018, tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 tại Singapore. Hiện nay Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) có 26 đô thị thành viên đến từ 10 quốc gia. Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN, đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Việt Nam.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Việt Nam.

Trong bối cảnh đại dịch COVID- 19 tác động tiêu cực tại nhiều quốc gia trên thế giới, với vai trò Chủ tịch mạng lưới ASCN, Việt Nam đã linh động, sáng tạo chuyển phương thức tổ chức các hoạt động, thay vì trực tiếp sang hình thức trực tuyến Hội nghị thường niên lần thứ 3 Mạng lưới ASCN, Diễn đàn cấp cao  về đô thị thông minh 2020; Hội nghị cấp cao Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN – Nhật Bản lần thứ 2… Ngay sau Hội nghị thường niên ASCN 2020, các thành viên đã thông qua 3 văn kiện quan trọng tiếp tục định hình các hoạt động phát triển đô thị thông minh trong toàn Mạng lưới hướng tới sự phát triển và thịnh vượng chung, đó là: Khung giám sát và đánh giá mạng lưới đô thị thông minh ASEAN; Khung quy định về sự hợp tác giữa mạng lưới đô thị thông minh ASEAN với các đối tác bên ngoài;  Văn bản xem xét mở rộng thành viên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối tác với các đối tác trong và ngoài Mạng lưới ASCN, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ban ngành, cơ quan có liên quan, các cấp chính quyền địa phương để cùng nhau gia tăng những cơ hội phát triển, đặc biệt chú ý đến lĩnh vực ứng dụng công nghệ chống đại dịch Covid 19 hướng đến mục tiêu cốt lõi của phát triển đô thị thông minh là vì chất lượng cuộc sống, sự phát triển, tiến bộ con người và phát triển quốc gia bền vững.

Tại Hội nghị lần này, các thành viên ASCN đã tập trung thảo luận để thông qua các tài liệu quan trọng của Mạng lưới. Các tài liệu này là một bước phát triển quan trọng mới, tiếp tục củng cố hoạt động của Mạng lưới cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác với các đối tác.

Hội nghị cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho sự kiện Hội nghị thường niên ASCN lần thứ 5 vào tháng 11/2021 và các hoạt động trong giai đoạn tới. Cũng tại Hội nghị, Singapore được bầu là Quốc gia hướng dẫn ASCN cho 2 năm tới, đồng thời giới thiệu Cam-pu-chia giữ vai trò Chủ tịch ASCN cho năm 2022.

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc