Đóng

Hoang Hoang

Kết nối bảo tàng và cộng đồng để thúc đẩy sáng tạo

29/05/2024

Các Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam, Văn học Việt Nam, Mỹ thuật Việt Nam… thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động kết nối cộng đồng một cách sáng tạo, hiệu quả. Học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Alaska tham gia hoạt động giáo dục, trải nghiệm về Cách…

Xem thêm

Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

28/05/2024

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây chính là căn cứ quan trọng để…

Xem thêm

Hà Nội thí điểm hệ thống giao thông thông minh từ tháng 6/2024

23/05/2024

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất với kiến nghị của Sở Giao thông vận tải triển khai thí điểm hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2024. Theo phương án thí điểm do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân…

Xem thêm