Đóng

Hà Nội – “lá cờ” đầu về đổi mới sáng tạo

13/03/2024

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ bám sát thực tiễn và nhu cầu của các ngành, địa phương, doanh nghiệp. Hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Hà Nội đã trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước….

Xem thêm

Hà Nội xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh

12/03/2024

Hà Nội phát triển mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu ngành Du lịch, cập nhật dữ liệu phần mềm dữ liệu du lịch; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du dịch Thủ đô tới du khách nội địa và quốc tế. Theo…

Xem thêm