Đóng

Phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội

10/02/2020

Hiện nay, Hà Nội có khoảng 60 không gian sáng tạo, trong đó có 7 không gian làm việc chung, 42 không gian văn hóa – nghệ thuật và một số các không gian sáng tạo khác. Tuy nhiên, các không gian sáng tạo này chưa nhận được nhiều sự quan tâm và chưa khẳng…

Xem thêm

Cơ hội phát triển và thách thức của Hà Nội

03/12/2019

Trọng tâm của Hà Nội là đặt sự sáng tạo, đặc biệt từ góc độ thiết kế vào trung tâm của sự phát triển bền vững thành phố, với tầm nhìn rộng để trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á. Để thực hiện được điều đó, Hà Nội hội tụ đầy đủ…

Xem thêm

Tuyên bố sứ mệnh

19/06/2019

Sứ mệnh Ra mắt năm 2004, mạng lưới Thành phố Sáng tạo (UCCN) của UNESCO nhằm tăng cường hợp tác với và giữa các thành phố đã công nhận sáng tạo là yếu tố chiến lược của phát triển bền vững liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường….

Xem thêm