Đóng

Giải pháp đồng bộ, tháo gỡ điểm nghẽn

30/06/2024

Với việc gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO, Hà Nội đang từng bước lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững. Đoan Môn – Hoàng thành Thăng Long về đêm. Ảnh: Đinh Thuận – TTXVN Những kết…

Xem thêm

Dư địa tiềm năng cho tái thiết đô thị

28/06/2024

Những giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội là nền tảng quan trọng cho các dự án tái thiết đô thị, giúp bảo tồn và phát huy những nét đẹp truyền thống. Những chặng đường ban đầu của hoạt động tái thiết đô thị từ sáng tạo đã mở ra kỳ vọng về…

Xem thêm

Lấy cộng đồng làm trung tâm

27/06/2024

Nhìn lại những dự án tái thiết đô thị của Hà Nội thời gian qua cho thấy, cộng đồng luôn là trung tâm hướng đến, lợi ích của cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu. Một trong những mục tiêu của việc tái thiết đô thị từ hoạt động sáng tạo là lấy văn…

Xem thêm