Đóng

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo: Khát vọng Rồng bay

10/02/2024

Miệt mài đổi mới, sáng tạo, các doanh nghiệp Hà Nội cho thấy sức “bay” không mệt mỏi của mình trên chặng đường phát triển kinh tế. Năm qua cho thấy sức sáng tạo không ngừng của nhiều doanh nghiệp khi dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm những sản phẩm mới, dám đổi mới…

Xem thêm

Kinh nghiệm để làng nghề sáng tạo, bứt phá

04/02/2024

Trên thế giới, nhiều làng nghề đã kết hợp những kinh nghiệm, bí quyết từ làng nghề truyền thống với công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, độc đáo, đa dạng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể. Số…

Xem thêm

Đòn bẩy cho phát triển công nghiệp văn hóa ở làng nghề

28/01/2024

Để củng cố và phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội như một nguồn vốn văn hóa, cần có một chiến lược dài hạn, triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Công việc này, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của các cơ sở…

Xem thêm