Đóng

Nổi bật

Thành phố thông minh – Hà Nội “viết” chuyện 10 năm

14/10/2020

Hà Nội luôn xác định phát triển không chỉ cho riêng mình, mà còn phải nêu gương, có trách nhiệm với cả nước. Nói đến Hà Nội phải nói đến toàn diện các lĩnh vực, phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn, lan toả những giá trị văn hóa ngàn năm, đặt người…

Xem thêm

Hà Nội sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo

28/07/2020

Hà Nội hiện là 1 trong 246 TP từ các quốc gia trên thế giới tham gia Mạng lưới các “TP sáng tạo” của UNESCO, với mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững Ngày 30-10-2019, thủ…

Xem thêm

Cuộc thi “Designed by Vietnam” – chủ đề “Tái sinh”

17/07/2020

Hạn nộp bài thi: 17/07 – 28/08/2020 Thông tin từ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2020: Cuộc thi “Designed by Vietnam” chủ đề “Tái sinh” dành cho các nhà thiết kế được phát động từ ngày 17/07/2020 tại Hà Nội và kéo dài tới hết ngày 28/08/2020 trên phạm vi cả nước. Dưới sự dẫn dắt của các nhà…

Xem thêm