Đóng

Nổi bật

Hà Nội trở thành “Thành phố học tập do UNESCO” điều hành

13/08/2023

Hội Khuyến học thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; trao thưởng gương học tập tiêu biểu; biểu dương gương “Người tốt – Việc tốt” năm…

Xem thêm

Định vị phát triển Thủ đô sáng tạo

10/08/2023

Thành phố sáng tạo là chủ trương lớn, xu hướng phát triển mới cho Hà Nội. Tuy nhiên, để từng bước hiện thực hóa các sáng kiến và xây dựng hình ảnh Thành phố sáng tạo, Hà Nội cần cụ thể hóa bằng các chương trình và kế hoạch hành động dài hạn. Còn khoảng…

Xem thêm

Phát huy thế mạnh của các trường Đại học, Cao đẳng trong xây dựng Thành phố sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô

07/08/2023

Năm 2019, Hà Nội chính thức được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế. Việc gia nhập Mạng lưới các thành phố (TP) sáng tạo của UNESCO và chủ trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi đúng của Hà Nội để đạt mục tiêu…

Xem thêm