Đóng

Từ đại học đổi mới sáng tạo tới doanh nghiệp khởi nghiệp

22/06/2023

Hội thảo khoa học “Từ đại học Đổi mới sáng tạo tới doanh nghiệp khởi nghiệp” diễn ra tại Hà Nội có sự tham gia của đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước về thuế và đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, một số tổ chức,…

Xem thêm