Đóng

Nhận diện vai trò của cộng đồng

14/06/2021

Di sản văn hóa phi vật thể là sự kết tinh của những tập quán, kỹ năng, tri thức dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Giống như dòng chảy ngầm kết nối các thế hệ, di sản văn hóa phi vật thể không chỉ được các cộng đồng bảo tồn,…

Xem thêm

Nỗ lực đến với khán giả

13/06/2021

Năm 2020, dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, các đơn vị nghệ thuật phải tạm dừng phục vụ khán giả để bảo đảm an toàn, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có ý tưởng triển khai nhà hát trực tuyến cho các đơn vị tiếp…

Xem thêm

Những mầm xanh gìn giữ di sản

12/06/2021

Ca trù là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Thế nhưng ở Hà Nội, ca trù đang kể một câu chuyện đầy hy vọng. Nhiều đào nương ở độ tuổi “còn chửa biết cái chi chi” đang hằng ngày luyện phách, luyện ca. Chính những cô…

Xem thêm