Đóng

Kêu gọi đăng ký, hợp tác và quảng bá “Giải thưởng thiết kế Seoul 2023” cho các thành phố thiết kế của UNESCO

08/06/2023

Ban thư ký Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023 đã có Lời kêu gọi đăng ký, hợp tác và quảng bá “Giải thưởng thiết kế Seoul 2023” cho các thành phố thiết kế của UNESCO. TPST xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn Lời kêu gọi này. Kính gửi các thành phố thiết kế của…

Xem thêm

Braga được chỉ định là Thành phố chủ nhà của Hội nghị thường niên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO lần thứ XVI vào năm 2024

01/11/2022

Để kỷ niệm Ngày Thành phố Thế giới năm nay, Tổng Giám đốc UNESCO đã thông báo thành phố Braga đã được chọn là Thành phố đăng cai của Hội nghị thường niên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO lần thứ XVI vào năm 2024. Sau các bài thuyết trình của các thành…

Xem thêm