Đóng

Braga được chỉ định là Thành phố chủ nhà của Hội nghị thường niên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO lần thứ XVI vào năm 2024

01/11/2022

Để kỷ niệm Ngày Thành phố Thế giới năm nay, Tổng Giám đốc UNESCO đã thông báo thành phố Braga đã được chọn là Thành phố đăng cai của Hội nghị thường niên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO lần thứ XVI vào năm 2024. Sau các bài thuyết trình của các thành…

Xem thêm

NGẮN GỌN VÀ LẶNG YÊN – Cuộc thi làm video thể hiện ý ‎tưởng về Môi trường Bền vững trong thời kỳ COVID-19

22/04/2021

Cuộc thi “Ngắn gọn và lặng yên” – làm video thể hiện ý tưởng về môi trường bền vững trong thời kỳ COVID – 19 do UNESCO tại Indonesia phối hợp với Association of Indonesian Ecoprinters (AEPI), Quỹ L’Oréal thông qua quan hệ đối tác với UNESCO L’Oréal for Women in Science and Loves Back tổ…

Xem thêm

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: XEM XÉT KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA PHƯƠNG THỨC HỌC KỸ THUẬT SỐ TRONG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ

20/04/2021

Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) buộc phải chuyển sang hình thức đào tạo từ xa và trực tuyến do COVID-19. Hội thảo này sẽ bàn về nhu cầu tương tác xã hội ngày càng tăng trong thời kỳ khủng hoảng đang diễn ra. Mặc dù trường học không thể gánh trách nhiệm…

Xem thêm