Đóng

Văn hoá đọc và ngày hội Sách thế giới

23/04/2020

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: là chiếc chìa khóa vạn năng mở  cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, dạy chúng ta biết sống và biết hy…

Xem thêm

BẢO VỆ DI SẢN VÀ BỒI DƯỠNG SỰ SÁNG TẠO CỦA CHÚNG TÔI

10/04/2020

Trong thế giới kết nối ngày nay, sức mạnh của văn hóa để biến đổi xã hội là rõ ràng. Các biểu hiện đa dạng của nó – từ các di tích lịch sử và bảo tàng ấp ủ của chúng tôi đến các tập quán truyền thống và các loại hình nghệ thuật đương đại…

Xem thêm