Đóng

Giới thiệu

Cơ hội phát triển và thách thức của Hà Nội

Trọng tâm của Hà Nội là đặt sự sáng tạo, đặc biệt từ góc độ thiết kế vào trung tâm của sự phát triển bền vững thành phố, với tầm nhìn rộng để trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á. Để thực hiện được điều đó, Hà Nội hội tụ đầy đủ cơ hội phát triển:

Hà Nội có bề dày nghìn năm văn hiến, với kho tàng di sản văn hóa to lớn, là nơi tập trung nhân tài, trí tuệ của cả nước. Đây là “chìa khoá vàng” trong việc tiếp nhận và phổ biến tri thức, giáo dục, công nghệ mới.Hà Nội sẽ sử dụng các tài sản văn hoá này thành động lực phát triển các lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Với lợi thế là đầu mối giao lưu văn hoá lớn của đất nước, trung tâm giao dịch quốc tế Hà Nội thúc đẩy việc mở rộng và hợp tác quốc tế. Chính quyền Hà Nội có quyết tâm chính trị cao hướng tới mục tiêu đổi mới, sáng tạo.Trên tinh thần “Hợp tác, đầu tư và cùng phát triển”, Hà Nội sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp thiết kế sáng tạo và gieo mầm cho những ước mơ khởi nghiệp.

Những thách thức của Hà Nội đặt ra chính là sự tăng trưởng kinh tế không ổn định, giáo dục sáng tạo chưa cập nhật sự phát triển chung của thế giới, thiếu cơ chế phối hợp các lĩnh vực thiết kế sáng tạo, tình trạng vi phạm bản quyền ở nhiều lĩnh vực sáng tạo còn diễn ra, thị trường văn hoá phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cùng với quá trình đô thị hoá tăng nhanh cũng như sự gia tăng dân số quá cao, gây áp lực lớn lên việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quy hoạch kiến trúc đô thị.

Dân số Hà Nội ngày một tăng

Hà Nội sẽ tập trung mọi nỗ lực vào việc sử dụng thiết kế sáng tạo để xây dựng trở thành một trong những thành phố năng động và bền vững, giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai trong phát triển đô thị, môi trường theo Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Hà Nội đang ở thời điểm “dân số vàng”; với sự gia tăng về số lượng các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, các tổ chức giáo dục với cơ sở hạ tầng hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ lần thứ 4, sự kết nối mạnh mẽ của các tổ chức sáng tạo quốc tế và di sản văn hóa phong phú sẽ là đòn bẩy giúp Hà Nội đạt được mục tiêu phát triển bền vững.