Đóng

Sự kiện

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tập trung đầu tư các nhóm nghiên cứu mạnh

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) thường niên năm 2023. Hội nghị nhằm triển khai chiến lược, kế hoạch và tập trung triển khai một số chính sách mang tính đột phá như: đầu tư cho phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh; hỗ trợ công bố quốc tế; hỗ trợ cán bộ nghiên cứu trẻ; thu hút nhà khoa học xuất sắc về làm việc tại ĐHQGHN; thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp/phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN).

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

KH, CN&ĐMST là nền tảng, động lực cho sự phát triển

ĐHQGHN đã ban hành Chiến lược KH, CN&ĐMST giai đoạn 2021-2030, trong đó nêu rõ, KH, CN&ĐMST là nền tảng, động lực cho sự phát triển của ĐHQGHN. Đến năm 2030, hoạt động KH, CN&ĐMST của ĐHQGHN đóng vai trò nòng cột, góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới, tham gia giải quyết một số thách thức và cấp bách của quốc gia. Để hiện thực hóa, mục tiêu quan trọng này trong bối cảnh mới, ĐHQGHN chỉ đạo các đơn vị tập trung huy động các nguồn lực tổng thể để thực hiện thành công các chỉ tiêu KH&CN trong Chiến lược KH, CN&ĐMST.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, năm 2023 được ĐHQGHN xác định là năm đột phá về hoạt động KH&CN. Bên cạnh những chính sách về KH&CN đã ban hành và triển khai trong thời gian qua, ĐHQGHN tập trung phát triển các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm KH&CN, tháo gỡ vướng mắc về việc thành lập doanh nghiệp KH&CN. Với định hướng phát triển KHCN tạo động lực gia tăng các chỉ số phát triển bền vững, ĐHQGHN đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, tạo động lực thúc đẩy phát triển các tiềm lực KH, CN&ĐMST. Các chính sách của ĐHQGHN đưa ra theo hướng đầu tư tập trung “vun cao”, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các nhóm nghiên cứu có công bố tốt và các chương trình/đề tài KH&CN trọng điểm quốc gia. Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chia sẻ, nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN tham gia vào các tổ tư vấn chính sách, phản biện chính sách của các bộ, ban, ngành. Các nhà khoa học đã khai thác thế mạnh nghiên cứu của mình, phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ KH&CN để phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Với các chính sách đã được triển khai, ĐHQGHN thu hút được hơn 100 nhà khoa học trẻ trình độ cao về làm việc và số lượng bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín cũng tăng mạnh với 1.600 bài năm 2022. Cùng với đó, chỉ số về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng và chỉ số uy tín trong cộng đồng của ĐHQGHN đang gia tăng mạnh mẽ. Mới đây, theo bảng xếp hạng ảnh hưởng của Times Higher Education (THE Impact), ĐHQGHN có tên trong danh sách 70 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới về giáo dục có chất lượng.

Định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2023

Theo Báo cáo công tác triển khai kế hoạch KH, CN&ĐMST năm 2023, thời gian vừa qua, các cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN được ĐHQGHN ban hành, tạo hành lang pháp lý và phát triển sản phẩm KH&CN như: quy định về quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN; hướng dẫn về phát triển và ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh; chính sách hỗ trợ công bố quốc tế; quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN. Đặc biệt, ngày 08/02/2022, ĐHQGHN ban hành Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST của ĐHQGHN, giai đoạn 2021-2030. Đây là văn bản pháp lý hết sức quan trọng nhằm định hướng phát triển KH&CN của ĐHQGHN trong thời gian tới lên một tầm cao mới, đồng thời là đột phá chiến lược để phát triển ĐHQGHN trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo. ĐHQGHN cũng đã ban hành chủ trương hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ. Đây là một trong những chính sách đột phá nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ khoa học trẻ, để họ yên tâm công tác, tập trung vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm tăng số lượng, chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, góp phần gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN. Trong giai đoạn mới, ĐHQGHN tiếp tục thực hiện các chính sách hiệu quả đã được thực thi. Trong đó, các nhà khoa học được ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển, đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm cho nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện dòng sản phẩm KH&CN ưu tiên của ĐHQGHN; được tạo điều kiện tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về KH&CN để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ KH&CN) Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh, để KH&CN tác động trực tiếp và hiệu quả hơn tới chất lượng và tốc độ tăng trưởng, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát hiện các nút thắt, dỡ bỏ các rào cản để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo được môi trường thực sự thuận lợi, lành mạnh, giải phóng tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa học để KH&CN và đổi mới sáng tạo thực hiện trở thành đột phá chiến lược, gia tăng mạnh mẽ kết quả và hiệu quả đóng góp của hoạt động KH&CN đối với các mục tiêu phát triển đất nước trong dài hạn. Cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN theo hướng chú trọng hiệu quả và tác động của nhiệm vụ KH&CN trong giải quyết các bài toán thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cho phép thử nghiệm chính sách mới (Regulatory Sandbox) để thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo và công nghệ mới.

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những thành tựu KH, CN&ĐMST ở ĐHQGHN không chỉ góp phần hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tạo ra những sản phẩm tốt, thúc đẩy công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học có uy tín và gia tăng thương mại hóa chuyển giao công nghệ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, với vai trò và sứ mệnh của mình, ĐHQGHN cần có những đóng góp tích cực nhằm tham gia triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030, cụ thể hóa các nội dung của Chiến lược này trong các chiến lược, kế hoạch hoạt động KH, CN&ĐMST của ĐHQGHN. Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2023 và giai đoạn tới, ĐHQGHN cần tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, trong đó quan tâm đến thúc đẩy thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia mà ĐHQGHN đang chủ trì thực hiện, huy động các nguồn lực để đầu tư cho hoạt động KH&CN, chủ động trong khung khổ pháp luật cho phép để thúc đẩy đổi mới các phương thức triển khai hoạt động KH&CN, nhất là hoạt động thương mại hóa, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, các chương trình KH&CN trọng điểm ĐHQGHN đang triển khai phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, bám sát quy hoạch các địa phương. Việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng, bồi dưỡng nhà khoa học trẻ đều hướng tới mục tiêu tập trung vào lĩnh vực ưu tiên của quốc gia để có nguồn nhân lực tổ chức triển khai. Các nhóm nghiên cứu mạnh đang làm tốt vai trò thu hút và bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ. Tuy nhiên, hướng đi này cần phải có sự kết nối trong và ngoài nước. Trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ĐHQGHN xác định ưu tiên tập trung vào các chương trình, nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ các địa phương nghiên cứu, hướng tới triển khai sản phẩm KH&CN ứng dụng vào thực tiễn, phát triển sinh kế của người dân. Vì vậy, ĐHQGHN rất cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Để doanh nghiệp KH&CN trong trường đại học phát triển thì yếu tố con người đóng vai trò quyết định, chính vì lý do này ĐHQGHN đã thành lập VNUHN Holdings đóng vai trò là quỹ đầu tư, góp vốn cùng các doanh nghiệp KH&CN của ĐHQGHN để hỗ trợ các nhà khoa học phát triển sản phẩm.

TXB