Đóng

Thông tin từ UNESCO

Diễn đàn Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO toàn cầu 2024

Từ ngày 01 đến 05/7/2004, Diễn đàn Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO toàn cầu đã diễn ra tại Thành phố Braga, Bồ Đào Nha- Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Nghệ thuật Truyền thông. Diễn đàn thu hút hơn 700 đại biểu gồm các thị trưởng, phó thị trưởng và điều phối viên từ hơn 250 thành phố trên thế giới tham dự trực tiếp.

Diễn đàn cũng đạt được sự nhất trí cao và đưa ra Tuyên bố Braga 2024 (Braga Manifesto), tiếp nối lời kêu gọi chung từ Hội nghị văn hóa toàn cầu Mondiacult 2022 về việc cần phải có một mục tiêu toàn cầu về văn hóa trong các mục tiêu phát triển bền vững của chương trình Nghị sự sau 2030.

Các thị trưởng từ các thành phố trên thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế ở cấp địa phương, kêu gọi sự công nhận và bảo vệ các quyền văn hóa, tận dụng mối liên kết chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa để thúc đẩy du lịch bền vững và toàn diện như một động lực tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ để bảo vệ các chuyên gia văn hóa trong khủng hoảng.

Cũng tại Diễn đàn, các đại biểu đến từ các Thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam – Hà Nội, Hội An và Đà Lạt đã có buổi làm việc với Ông Ernesto Ottone R. Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO, cùng với các lãnh đạo của Ban Thư ký Mạng lưới UCCN và Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO Hà Nội.

Ông Ernesto Ottone R. chào mừng các Thành phố sáng tạo đến từ Việt Nam và đánh giá cao tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy đa dạng văn hóa và đặt văn hóa vào trọng tâm của chiến lược phát triển của các thành phố. Ông bày tỏ hi vọng rằng các thành phố năng động của Việt Nam không chỉ tham gia, học hỏi mà cũng có thể và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các thành phố khác trên thế giới đồng thời khuyến khích các Thành phố sáng tạo của Việt Nam xem xét việc đăng cai các cuộc họp và diễn đàn toàn cầu của UNESCO để có thể chia sẻ rộng rãi hơn với cộng đồng quốc tế các câu chuyện của Việt Nam.