Close

EVENTS

Hội nghị Thiết kế thích ứng tại Detroit 2022

Từ ngày 02 – 04/11, Trường Cao đẳng Nghiên cứu Sáng tạo ở Detroit sẽ tổ chức “Thiết kế thích ứng” – một hội nghị Cumulus năm 2022 với sự hợp tác của Cumulus,hiệp hội toàn cầu hàng đầu về giáo dục và nghiên cứu thiết kế và nghệ thuật. Hội nghị sẽ xem xét các cách thiết kế có thể thúc đẩy sự thích ứng trong các hành vi, hệ thống và môi trường để ứng phó với các tác động cấp bách và chưa từng có của biến đổi khí hậu.

Chúng tôi rất vui vì chúng tôi cũng sẽ cộng tác với Hiệp hội các trường cao đẳng nghệ thuật và thiết kế độc lập (AICAD) trong hội nghị. Đây là lần thứ hai sau 30 năm Cumulus tổ chức một trong những hội nghị nghiên cứu thiết kế quốc tế của mình tại Hoa Kỳ.

Thông tin chi tiết tại: www.cumulusdetroit2022.org