Đóng

GIỚI THIỆU

Hà Nội ra nhập hệ thống Thành phố Sáng tạo của UNESCO

3329
DIỆN TÍCH (KM2)
79100000
DÂN SỐ
40021
GRDP (TRIỆU USD)
26041000
SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH