Đóng

Sự kiện

Hà Nội phát triển Vườn ươm công nghệ: Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã hoàn thành Đề án Vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội trình Ban Cán sự đảng UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đề án được thông qua sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển khởi nghiệp và ươm tạo công nghệ hàng đầu cả nước.

Điểm nghẽn cần sớm khắc phục

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo đã tạo ra những đột phá mạnh mẽ góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là nhiều tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và mong muốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng không có nhiều cơ hội “sống sót” qua giai đoạn khó khăn ban đầu về vốn, nhân lực, kỹ năng và tiếp cận thị trường… Để có thể phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm của các quốc gia đi trước cho thấy phải tạo ra môi trường sinh thái đồng bộ cho doanh nghiệp phát triển, mà chúng ta gọi là hệ sinh thái khởi nghiệp.

Hiện, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Hà Nội vẫn chưa thực sự hiệu quả bởi nhiều nguyên nhân: Thiếu kinh phí hoạt động, chưa có đủ mạng lưới chuyên gia để hỗ trợ tư vấn, các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp còn ở mức cơ bản, thiếu kỹ năng quản lý các cơ sở ươm tạo theo mô hình doanh nghiệp…

Hà Nội được đánh giá là địa phương hội tụ nhiều yếu tố để trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Sơn, thành phố Hà Nội chưa có doanh nghiệp khoa học và công nghệ nào được ươm tạo trong các cơ sở ươm tạo đóng trên địa bàn. Thành phố cũng chưa có được sự liên kết mạnh mẽ với các trường đại học trên địa bàn, đặc biệt là các trường đại học lớn để triển khai các chương trình ươm tạo công nghệ, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Đây chính là điểm nghẽn cần có sự hợp tác thiết thực để khắc phục kịp thời. Hà Nội cần có những vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hội tụ các nguồn lực khoa học, công nghệ trên địa bàn, tạo sự liên thông từ nghiên cứu cho đến ươm tạo công nghệ ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Liên kết các đơn vị nghiên cứu và phát triển

Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trong đó, đáng chú ý, thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chuyển đổi một bộ phận của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành Vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp hỗ trợ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay Sở đã hoàn thành Đề án Vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội trình Ban Cán sự đảng UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, mục tiêu đến năm 2025 của đề án là sẽ hình thành mạng lưới chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư hỗ trợ ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học, công nghệ; trung bình mỗi năm hỗ trợ ươm tạo 5-7 công nghệ, 7-10 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 1-3 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó sẽ phát triển hệ sinh thái ươm tạo công nghệ thí điểm giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, các doanh nghiệp của Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ hướng tới phát triển một mô hình tiên phong trong hợp tác phát triển một số công nghệ mang thương hiệu Hà Nội.

“Vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội sẽ tiến tới là một tổ chức liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D), chính quyền, các chuyên gia tư vấn và các cá nhân, tổ chức với mục tiêu phục vụ công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nơi nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; tạo môi trường “nuôi dưỡng” các tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo từ giai đoạn phát triển các ý tưởng công nghệ, thử nghiệm công nghệ mới… cho đến hỗ trợ gọi vốn và phát triển thị trường”, ông Nguyễn Hồng Sơn thông tin thêm.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND (ngày 9-9-2019) phê duyệt “Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn giai đoạn 2019-2025”. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm, trong đó ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Thu Hằng