Đóng

Thông tin từ UNESCO

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: XEM XÉT KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA PHƯƠNG THỨC HỌC KỸ THUẬT SỐ TRONG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ

Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) buộc phải chuyển sang hình thức đào tạo từ xa và trực tuyến do COVID-19. Hội thảo này sẽ bàn về nhu cầu tương tác xã hội ngày càng tăng trong thời kỳ khủng hoảng đang diễn ra. Mặc dù trường học không thể gánh trách nhiệm giải quyết tất cả các thách thức từ phương thức đào tạo mới, nhưng nếu xem xét và cân nhắc cẩn thận trong thiết kế chương trình đào tạo, phối hợp với các giải pháp kỹ thuật số có thể mang lại nhiều hỗ trợ cần thiết cho cả giáo viên và học sinh.

Bốn chủ đề của hội thảo bao gồm:

Một số thách thức về mặt xã hội liên quan đến phương thức học kỹ thuật số và cách giảm thiểu những thách thức này

Nhu cầu hỗ trợ của giáo viên và học sinh sau khi COVID-19 diễn ra

Những phương pháp hay đảm bảo việc học tập không làm trầm trọng hơn sự cô lập và những lỗ hổng

Những quyết định cấp tổ chức giúp giảm bớt khối lượng công việc của giáo viên

Thời gian: 22/04/2021, 20:00 (Giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, dịch song song tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha

Thông tin chi tiết tại đây