Đóng

Thông tin từ UNESCO

Kêu gọi đăng ký, hợp tác và quảng bá “Giải thưởng thiết kế Seoul 2023” cho các thành phố thiết kế của UNESCO

Ban thư ký Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023 đã có Lời kêu gọi đăng ký, hợp tác và quảng bá “Giải thưởng thiết kế Seoul 2023” cho các thành phố thiết kế của UNESCO. TPST xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn Lời kêu gọi này.

Kính gửi các thành phố thiết kế của UNESCO,

Lời chào từ Ban thư ký Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023.

Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023 là Giải thưởng thiết kế quốc tế công nhận các nhà thiết kế hoặc tổ chức đã tạo ra tác động tích cực bằng cách giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề phức tạp hàng ngày và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa và bền vững với con người, xã hội, môi trường và thiên nhiên. Kể từ khi thành lập vào năm 2019, đây là giải thưởng thiết kế quốc tế thu hút sự tham gia của các dự án từ hơn 30 quốc gia; năm nay có 28 giám khảo và cố vấn từ 16 quốc gia đã tham gia.

Dựa trên thành công của bốn năm qua, Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023 nhằm mục đích củng cố hơn nữa thương hiệu của mình và đóng vai trò là nền tảng toàn cầu quan trọng để chia sẻ mục đích và giá trị của giải thưởng với thế giới. Về vấn đề này, chúng tôi cam kết tăng cường nỗ lực thúc đẩy tính bền vững và củng cố Giải thưởng Thiết kế Seoul như một giải thưởng thiết kế quốc tế hàng đầu.

Khi chúng tôi bắt đầu kêu gọi gửi bài dự thi cho Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023, chúng tôi mong muốn sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của bạn trong việc quảng bá cuộc thi. Bằng cách thu thập các ví dụ đặc biệt về thiết kế bền vững và phổ biến chúng trên toàn thế giới, chúng ta có thể cùng nhau đóng góp cho một tương lai tươi sáng hơn.

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn tổng quan về các chi tiết đệ trình cho Giải thưởng Thiết kế Seoul lần thứ 4 và vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc quảng bá sự kiện này.

※Tổng quan về hồ sơ nhận giải thưởng:

– Tên Giải thưởng: Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023

– Chủ đề: Thiết kế vì cuộc sống bền vững hàng ngày, chú trọng đến mối quan hệ hài hòa giữa con người, xã hội và môi trường

– Giá trị then chốt:

① Công khai/Chia sẻ: Có thể chia sẻ với người khác trong phạm vi công cộng

② Sáng tạo/Đổi mới: Phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo và đổi mới

③ Tham gia/Hợp tác: Sự tham gia của người dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực

④ Cảm hứng/Ảnh hưởng: Truyền cảm hứng và ảnh hưởng rộng rãi đến người khác

⑤ Tính bền vững: Thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa con người, xã hội và môi trường

– Thể loại: Tất cả các lĩnh vực thiết kế (Sản phẩm, Trực quan, Kỹ thuật số/Đa phương tiện, Không gian/Hệ thống, Dịch vụ/Trải nghiệm/Xã hội, v.v.)

 Loại 1: Dự án thiết kế được thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây

 Hạng mục 2: Các dự án nghiên cứu có kế hoạch triển khai khả thi

*Chỉ áp dụng cho Giải thưởng Đặc biệt (Giải thưởng Nghiên cứu)

– Đối tượng dự thi: Nhà thiết kế/Nhà quy hoạch (Lưu ý: Nhà thiết kế và nhà quy hoạch có thể nộp chung nhưng không được nộp cá nhân)

– Thời gian nộp hồ sơ: 14/03/23 (Thứ 3) đến 28/06/23 (Thứ 4), 24:00 (KST)

– Phương thức nộp hồ sơ:

1) Truy cập trang web Giải thưởng Thiết kế Seoul: http://www.seouldesignaward.or.kr/

2) Nhấp vào “Hướng dẫn” trên trang web và chọn “Gửi”

3) Đăng ký trên trang gửi và tiến hành gửi

– Giải thưởng (Tổng số 25 đội):

Giải Đặc biệt (Nhất): 1 đội – 50.000.000 KRW

Best of the Best (hạng 2): 3 đội – 15.000.000 KRW mỗi đội

– Sáng tạo/Đổi mới: 1 đội

– Tham gia/Hợp tác: 1 đội

– Cảm hứng/Tác động: 1 đội

Giải thưởng Danh dự (thứ 3): 7 đội – 5.000.000 KRW mỗi đội

Vòng chung kết (thứ 4): 10 đội

Giải đặc biệt: 4 đội – 5.000.000 KRW mỗi đội

– Giải Công dân (1 trong nước, 1 quốc tế): 2 đội

– Giải Nghiên cứu: 1 đội *Chỉ áp dụng cho hạng mục Nghiên cứu

– Giải thưởng Vấn đề của năm (Kỹ thuật số): 1 đội

※Yêu cầu hợp tác

– Xuất bản thông báo và áp phích trên trang web của bạn và gửi qua email.

– Hợp tác quảng bá qua các kênh truyền thông xã hội của bạn.

Chúng tôi đính kèm thông báo nộp bài, áp phích giải thưởng và logo để bạn sử dụng trong việc quảng bá giải thưởng.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc bổ sung nào, vui lòng liên hệ với Ban thư ký Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023.

Chúng tôi thực sự chúc bạn thành công rực rỡ.

Trân trọng,

Ban Thư ký Giải thưởng Thiết kế Seoul 2023

Trang chủ http://seouldesignaward.or.kr/en/

Instagram /seouldesignaward

Facebook /seouldesignaward

Điện thoại +82-2-2096-0056, 0123