Đóng

Sự kiện

Lời mời tham gia dự án: RECONNECT

Deadline: 15/03/2021
Gửi đơn đề xuất tại đây

Thông tin từ Viện Goethe:

RECONNECT là dự án giúp hiện thực hóa các cơ hội gặp gỡ xuyên quốc gia bằng hình thức cộng tác trực tuyến. Dự án này mang đến những hỗ trợ tài chính dành cho đối thoại và hợp tác sản xuất giữa các nghệ sĩ Việt nam và Đức thuộc lĩnh vực âm nhạc (nhạc điện tử, cổ điển, nhạc mới), video art, và trình diễn. Dự án có thể được mở rộng với sự tham gia của các quốc gia châu Âu khác.

RECONNECT hướng tới thúc đẩy kết nối giữa người với người trong bối cảnh đại dịch hiện nay.

RECONNECT được sáng lập với mục tiêu khắc phục những hạn chế của việc giao lưu và tương tác trực tiếp trong thời kỳ đại dịch. Dự án giúp tăng cường sự tương tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức, kiến tạo những quan hệ trao đổi văn hoá sâu sắc giữa hai nước.

Ngân sách

Cho nửa đầu 2021, năm dự án sẽ được lựa chọn với tổng số tiền hỗ trợ cho mỗi dự án đăng ký không được vượt quá 4.000 EUR (110 triệu VNĐ). Số tiền này sẽ được sử dụng cho quá trình trao đổi, làm việc trực tuyến và sản xuất tác phẩm. Kết quả của sự hợp tác sẽ được ra mắt thông qua một sự kiện được tổ chức theo 2 hình thức (tại Viện Goethe Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh và qua nền tảng trực tuyến) dự kiến trước ngày 30/07/2021. Các dự án thành công có thể được tiếp tục phát triển vào nửa cuối 2021.

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã từng theo học nghệ thuật tại Đức, từng tham gia các festivals hay đã từng hợp tác với nghệ sĩ Đức, giờ đây mong muốn có những cơ hội mới để kết nối với các nghệ sĩ tại Đức. RECONNECT kết nối nghệ sĩ thông qua nền tảng kỹ thuật số.

Đơn đề xuất

Ứng viên gửi đăng ký cho RECONNECT là nghệ sĩ Việt Nam. Phác thảo dự án này bao gồm ý tưởng và kế hoạch ngân sách dự kiến, được sự đồng thuận của hai bên đối tác: nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức. Đơn ứng tuyển cần thể hiện được mong muốn mạnh mẽ được hợp tác sáng tạo và đối thoại của hai bên.

Bản đề xuất bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.