Đóng

Thông tin từ UNESCO

NGẮN GỌN VÀ LẶNG YÊN – Cuộc thi làm video thể hiện ý ‎tưởng về Môi trường Bền vững trong thời kỳ COVID-19

Cuộc thi “Ngắn gọn và lặng yên” – làm video thể hiện ý tưởng về môi trường bền vững trong thời kỳ COVID – 19 do UNESCO tại Indonesia phối hợp với Association of Indonesian Ecoprinters (AEPI), Quỹ L’Oréal thông qua quan hệ đối tác với UNESCO L’Oréal for Women in Science and Loves Back tổ chức.


Cuộc thi dành cho tất cả các học sinh từ 15 – 19 tuổi tại Khu vực Đông Nam Á.

Video gửi dự thi không được chứa bất kỳ lời nói hoặc lời bình nào, để ngôn ngữ không trở thành rào cản. Video khuyến khích giới thiệu các ý tưởng, dự án, hoạt động hoặc chiến dịch của học sinh nhằm thúc đẩy các hành động làm cho môi trường bền vững trong thời kỳ đại dịch trong thời lượng không quá 1 phút.

Thời hạn: 30 Tháng 5 năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây