Đóng

Kiến trúc đô thị

Phát huy trí tuệ, tính sáng tạo trong làm đẹp cảnh quan đường phố Thủ đô

Ngày 10-5, tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023, nhằm thu hút sự sáng tạo, phát huy trí tuệ trong việc mang lại cho Thủ đô một diện mạo mới tạo không khí vui tươi trong các dịp lễ của đất nước và Thủ đô; góp phần vào việc đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố năm 2023.