Đóng

Sự kiện

Sự kiện Nghệ thuật vì sự thay đổi

Khi nghệ thuật giúp mọi người nhìn thế giới một cách khác biệt, sự năng động giữa nghệ thuật và giới trẻ có sức mạnh đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức và thu hút sự chú ý của công chúng về các vấn đề phát triển then chốt, cũng như kích thích sự đổi mới.


Trong khuôn khổ hoạt động thường xuyên hỗ trợ và huy động các nghệ sĩ và những người hoạt động sáng tạo trong việc thực hiện Công ước 2005, Webinar Art for Change – Nghệ thuật vì sự thay đổi cùng tên được UNESCO tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhằm mục đích thúc đẩy vai trò tiên phong của văn hóa và đóng vai trò như một liên kết cho các tổ chức, nhà hoạt động, nghệ sĩ và nhà sản xuất thủ công đang sử dụng các phương pháp tiếp cận thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày của họ để kết nối và chia sẻ các thông lệ tốt và khuyến khích hợp tác hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thông tin chương trình:
Thời gian diễn ra sự kiện: 10/09/2021
 Hình thức diễn ra sự kiện: Trực tuyến qua Zoom
 Link đăng ký tham dự: bitly.com/artforchange-registration
 Hạn đăng ký: 07/09/2021)