Đóng

Sự kiện

Hội thảo trực tuyến “Không gian công cộng, Không gian sáng tạo và Giới trẻ”

Tọa đàm được tổ chức nhằm tham khảo ý kiến của các chuyên gia và giới trẻ, đặc biệt là giảng viên và sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, góp phần kiến tạo tầm nhìn cho Thành phố sáng tạo trong tương lai.


Để hỗ trợ thành phố, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia thực hiện cam kết nêu trên cũng như hiện thực hóa tầm nhìn “Thanh niên là lãnh đạo của hôm nay, không chỉ ngày mai”, Chương trình Định cư con người của Liên hợp quốc – UN-Habitat sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến về không gian công cộng và không gian sáng tạo trong đô thị nhằm tham khảo ý kiến của các chuyên gia và giới trẻ, đặc biệt là giảng viên và sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước. Hội thảo sẽ được diễn ra vào 13h30 ngày 15/10/2021 dưới hình thức trực tuyến.

Sự kiện hướng đến chia sẻ kiến thức và tầm nhìn về của không gian sáng tạo, không gian công cộng trong một thành phố, đồng thời thiết lập một nền tảng để giới trẻ có thể chia sẻ những mong muốn và hành động của mình đối với không gian công cộng và không gian sáng tạo đô thị. Từ những chia sẻ, ý tưởng và quan điểm của mình, giới trẻ sẽ có thể trực tiếp đóng góp cho sự thành công của một thành phố sáng tạo và đáng sống. Điều này sẽ giúp các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức trong và ngoài nước định hình và hiện thực hoá những quan điểm và ý tưởng đó thông qua các hành động cụ thể.

Link đăng ký tham gia Webinar: https://bit.ly/3mxXt0o

Hội thảo được tổ chức nhân chuỗi sự kiện toàn cầu Urban October (Tháng đô thị) của UN-Habitat, cũng như trong khuôn khổ dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ hướng tới phát triển Hà Nội thành Kinh đô sáng tạo” (dự án Hà Nội Rethink) mà UNESCO, UNIDO (Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc)  và UN-Habitat đang triển khai.

Chương trình Định cư Con người của Liên hợp quốc – UN-Habitat, là cơ quan của Liên hợp quốc về các vấn đề định cư con người. UN-Habitat có nhiệm vụ thúc đẩy các thị trấn và thành phố bền vững về mặt xã hội và môi trường với mục tiêu cung cấp nơi ở thích hợp cho tất cả mọi người.

Sự kiện này cũng nằm trong khuôn khổ dự án “Huy động nguồn lực văn hoá và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo” (gọi tắt là dự án Hà Nội Rethink) do UNESCO, UN-Habitat và UNIDO khởi xướng, với sự hỗ trợ của Tập Đoàn SOVICO, nhằm hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành Thành phố Sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế.