Đóng

Nổi bật

Thành phố thông minh – Hà Nội “viết” chuyện 10 năm

14/10/2020

Hà Nội luôn xác định phát triển không chỉ cho riêng mình, mà còn phải nêu gương, có trách nhiệm với cả nước. Nói đến Hà Nội phải nói đến toàn diện các lĩnh vực, phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn, lan toả những giá trị văn hóa ngàn năm, đặt người…

Xem thêm