Đóng

Sự kiện

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 đã xét chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng. Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020 diễn ra ngày 21-3-2021 tại Hà Nội.