Đóng

Nổi bật

Báo cáo được công bố về dự án Quỹ UNESCO/Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ đề cử Silk Roads (Giai đoạn II)

THÔNG TIN TỪ UNESCO

Phù hợp với những nỗ lực của UNESCO kể từ năm 1988 để khuyến khích nghiên cứu về các con đường tơ lụa như các tuyến đường trao đổi và đối thoại các nền văn hóa, dự án của UNESCO/Hàn Quốc (FIT) Đề cử (Giai đoạn II) đã được ra mắt vào tháng 11 năm 2018 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2022.

Sau khi hoàn thành dự án này, báo cáo cuối cùng đã được công bố, bao gồm một báo cáo tổ chức toàn diện và các khía cạnh kỹ thuật của các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án về việc thực hiện dự án.

Giai đoạn II của Dự án Quỹ Trust của UNESCO/Cộng hòa Hàn Quốc, hỗ trợ cho di sản thế giới Silk Roads Asian: Bảo tồn và đề cử xuyên quốc gia nối tiếp. Dự án đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các nước châu Á cho việc tổ chức các hoạt động thực địa, hội thảo đào tạo và các cuộc họp để xây dựng năng lực bảo tồn và quản lý các di sản văn hóa dọc theo các con đường tơ lụa, bao gồm phát triển và thực hiện các hệ thống quản lý phù hợp và sự phối hợp cơ chế cho di sản thế giới Silk Roads, cả ở cấp quốc gia và xuyên quốc gia;

Bắt đầu tiếp tục và phát triển hơn nữa các nghiên cứu theo chủ đề của ICOMOS Silk Roads bao gồm Đông Á, với sự hỗ trợ tích cực từ các quốc gia tham gia.

Dự án này đại diện cho một ví dụ có giá trị về xây dựng năng lực quốc gia, tăng tính đa dạng và tính đại diện trong danh sách di sản thế giới của UNESCO và hiện đang được thực hiện trong các quy trình đề cử của Silk Roads. Dự án đóng góp để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc: Tăng cường nỗ lực để bảo vệ  các di sản văn hóa và tự nhiên thế giới./.

ND