Đóng

Sự kiện

Giải thưởng Thiết kế Thành phố Nhân văn lần thứ 3

Giải thưởng Thiết kế Thành phố Nhân văn lần thứ 3 (Human City Design Award) do Chính quyền thành phố Seoul và Quỹ thiết kế Seoul tổ chức từ ngày 15/02 đến ngày 29/04/2022 với chủ đề Thiết kế thành phố bền vững cho mối quan hệ hài hoà giữa con người, xã hội và môi trường.


Trong tuyên bố của giải thưởng, đó là một sự ứng phó với những gì thế giới cần bây giờ, với xã hội của chúng ta cái mà chúng ta tin rằng phải khắc phục các tác động có hại trong sự tha hóa của con người cũng như các vấn đề về môi trường để thiết kế một môi trường đô thị bền vững, nơi mà mọi người có thể tận hưởng sáng tạo trong cuộc sống.

Mong muốn của Chính quyền thành phố Seoul và Quỹ thiết kế Seoul rằng Seoul có thể thiết lập một hệ sinh thái đô thị bền vững thúc đẩy mối quan hệ hài hoà giữa con người và mội trường thông qua thiết kế; Mở rộng sức mạnh của thiết kế giải quyết và khắc phục các vấn đề xã hội trên toàn cầu như một giải pháp sáng tạo cho các vấn đề đô thị phức tạp; Để lĩnh vực thiết kế đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.

Với hy vọng này, Giải thưởng Thiết kế Thành phố Nhân văn, được trao cho các nhà thiết kế hoặc các nhóm đã góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa và bền vững hơn giữa con người và con người, giữa con người và xã hội, môi trường, cũng như giữa con người và thiên nhiên. Giải quyết các vấn đề môi trường đô thị và bằng cách trình bày một tầm nhìn mới thông qua những thiết kế sáng tạo.

10 đề cử cho giải thưởng lần này gồm:

Kết quả sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải diễn ra trực tuyến vào ngày 21/03/2022.

H.T