Đóng

Sự kiện

Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc 

“Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc; các chính sách đặc thù vượt trội gắn với xây dựng Luật Thủ đô để thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước” – là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tại Hội nghị Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng, lần thứ Nhất, diễn ra ngày 20/7.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

 

Quyết định số 826/QĐ-TTg: Thuận lợi để tổ chức thực hiện theo cơ chế điều phối, thúc đẩy phát triển Vùng
Tại Hội nghị Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng, lần thứ Nhất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Quyết định số 826/QĐ-TTg, ngày 11/7/2023, của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, là thuận lợi rất lớn để các địa phương tổ chức thực hiện theo cơ chế điều phối, thúc đẩy phát triển Vùng.
Trong những năm qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, Nghị quyết mang tính chiến lược phát triển dài hạn của đất nước nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Đặc biệt là quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng được công bố ngày hôm nay (20/7). Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng các chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy liên kết, phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và tạo điều kiện thuận lợi để Thủ đô Hà Nội phát triển, trở thành Thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc riêng…
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh: Ngay sau khi có các Nghị quyết của Trung ương, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, ban hành các Chương trình hành động, kế hoạch triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc thù của Thủ đô. Trong đó, luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với quá trình phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Hà Nội xác định xây dựng thể chế phát triển Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang xây dựng đồng thời Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để tạo lập không gian phát triển mới, chú trọng các liên kết phát triển vùng và tạo lập nguồn lực mới từ nguồn tài nguyên nhân văn, tài nguyên số… Đây là nội dung mới, phức tạp trong điều kiện các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đang trong quá trình nghiên cứu triển khai xây dựng.
Bên cạnh đó, Thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để tạo đột phá về thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và lợi thế so sánh của Thủ đô. Sớm đưa Thủ đô trở thành hạt nhân, là động lực phát triển của Vùng và cả nước theo định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia mới được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81, ngày 09/01/2023.
Phát triển kinh tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới
Nhấn mạnh Thành phố Hà Nội định hướng phát triển kinh tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; giai đoạn 2026 – 2030, tăng từ 8,0-8,5%/năm. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt khoảng 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Thành phố tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng dịch vụ thông minh; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển công nghiệp Thủ đô theo hướng công nghệ cao, hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng phát thải các bon thấp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế số, xã hội số,…
Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, tập trung phát triển văn hoá ngang tầm với phát triển kinh tế-xã hội để Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh và lan tỏa văn hóa của cả nước. Hà Nội xác định công nghiệp văn hóa trở thành động lực, nguồn lực mới cho quá trình phát triển Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.
“Như các đồng chí đã biết, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với mục tiêu phấn đấu tỷ trọng ngành công nghiệp văn hóa trong GRDP đạt 5% vào năm 2025 và khoảng 8% vào năm 2030, giai đoạn 2022-2025, Hà Nội đã quyết định đầu tư từ ngân sách cấp Thành phố là 49.200 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện khoảng 44.000 tỷ đồng cho 03 lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.
Phối hợp chặt chẽ liên kết phát triển vùng
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh: Thành phố Hà Nội xác định tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng số… phát triển Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, hài hòa, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước. Đồng thời, là cực tăng trưởng của Vùng động lực phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh). Phát triển toàn diện mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt đô thị, hàng không, đường thủy), bảo đảm kết nối và định hướng tuyến phát triển các khu đô thị mới, thành phố vệ tinh và kết nối liên vùng.
Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu nói trên, nhiều công trình lớn, quan trọng đã được hoàn thành và khởi công xây dựng như: Vận hành Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông; Đường vành đai 2 trên cao. Năm 2023, sẽ hoàn thành Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, vận hành tuyến đường sắt Nhổn- ga Hà Nội; Đã khởi công đường Vành đai 4 (ngày 25/6/2023),…Thành phố Hà Nội cùng 02 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng đường vành đai 4 vào năm 2026, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2027. Cùng với đó, sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 5, trước năm 2030.
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng khẳng định: Hà Nội nói riêng và các địa phương trong Vùng nói chung sẽ tham gia phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động liên kết vùng; hỗ trợ lẫn nhau để khai thác và phát huy tối đa các lợi thế so sánh của mỗi địa phương. Thời gian tới, Thành phố Hà Nội sẽ tích cực, chủ động tham gia công tác lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng; phối hợp với các địa phương trong Vùng để triển khai các cơ chế liên kết, đảm bảo sự phát triển thống nhất theo Quy hoạch vùng, như: cơ chế cung cấp thông tin; phối hợp đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng liên kết vùng; cơ chế hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực…

 

Quỳnh Anh