Đóng

Nghệ thuật

Thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 581/KH-SVHTT, ngày 24/8/2023 về việc phối hợp tổ chức cuộc thi “Thiết kế không gian triển lãm Tinh hoa làng nghề Hà Nội”, “Liên hoan sinh viên nột thất” và Triển lãm “Tinh hoa làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Kế hoạch được thực hiện nhằm triển khai hoạt động hợp tác giữa trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Sở Văn hóa Thể thao nhằm thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế, Sáng tạo, kết nối diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam, giới thiệu không gian sáng tạo tôn vinh làng nghề truyền thống tạo sân chơi cho cộng đồng nhà thiết kế trẻ giao lưu, kết nối.

Theo Kế hoạch, cuộc thi “Thiết kế không gian triển lãm Tinh hoa làng nghề Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 20/8 đến ngày 20/10 dành cho sinh viên, giảng viên từ các trường Đại học, cơ sở đào tạo chuyên ngành Thiết kế nội thất cả nước, các làng nghề truyền thống. Sản phẩm dự thi là các ý tưởng thiết kế không gian các làng nghề Hà Nội, trong đó có nhận diện di sản, thông tin về làng nghề, sản phẩm tiêu biểu làng nghề, nghệ nhân làng nghề…Sau khi đánh giá cuộc thi, các tác phẩm chất lượng sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm “Tinh hoa làng nghề Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 29/10 tại Nhà Triển lãm 45 Tràng tiền với nội dung: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ các làng nghề truyền thông và tác phẩm tại cuộc thi “Thiết kế không gian triển lãm Tinh hoa làng nghề Hà Nội năm 2023”. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra tọa đàm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo với nội dung: Tọa đàm, workshop Mỹ thuật thuộc các lĩnh vực, giao lưu sinh viên với các nhà Thiết kế và khách mời; Hợp tác chia sẻ nguồn lực qua hoạt động kết nối với các cộng đồng, chuyên gia, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế.

Ngày 23/10 tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cũng diễn ra Liên hoan sinh viên nội thất với các nội dung, gồm: Tham quan trải nghệm tại Trung tâm, tọa đàm, workshop làm gốm…Tổ chức Tổng kết vinh danh những đội thi, cá nhân có ý tưởng xuât sắc cuộc thi “Thiết kế không gian triển lãm Tinh hoa làng nghề Hà Nội”, giao lưu kết nối giữa các đơn vị tham gia với các nghệ nhân, nhà thiết kế.

Trải nghiệm tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt

Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO đến năm 2025; Kế hoạch số 29/KH-SVHTT ngày 16/01/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2023.

Phương Uyên